TIN TỨC

Nhiệm vụ hằng ngày - Thưởng nhiệm vụ dã tẩu

Nhận thưởng nhiệm vụ dã tẩu, phần thưởng phong phú, giá trị

Dã tẩu là nhiệm vụ mà các nhân sỹ có thể thực hiện hằng ngày, đem lại vô cùng nhiều các phần thưởng giá trị, phong phú.

Vị trí

Các nhân sỹ có thể đến gặp Dã tẩu tại thất đại thành thị và 8 tân thủ thôn để nhận nhiệm vụ.

Các nhân sỹ hoàn thành các mốc nhiệm vụ trong ngày 10, 20, 30, 40 và các mốc tính theo tổng số nhiệm vụ đạt được sẽ nhận được những phần thưởng giá trị, phong phú.

Trong lúc làm nhiệm vụ có thể nhận thêm những vật phẩm và lượng kinh nghiệm giá trị khác. 
 

Phần Thưởng ngẫu nhiên khi làm dã tẩu

 • Phúc duyên lộ (trung)
 • Tử Thuỷ Tinh
 • Lam Thuỷ Tinh
 • Lục Thuỷ Tinh
 • sát thủ giản 90
 • Thiết la hán
 • Thiên sơn bảo lộ
 • Bảch quả lộ
 • Tiên Thảo lộ (1 giờ)
 • Bao dược hoàn
 • LB Phong Lăng Độ

Mốc thưởng EXP dã tẩu hàng ngày

 • Mốc 10 nhiệm vụ dã tẩu: 1000000 EXP
 • Mốc 20 nhiệm vụ dã tẩu: 1600000 EXP
 • Mốc 30 nhiệm vụ dã tẩu: 2200000 EXP
 • Mốc 40 nhiệm vụ dã tẩu: 2800000 EXP

Phần thưởng ở các mốc quan trọng:

Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
500

20 Rương trang bị xanh

1 bộ THBT

10.000.000 EXP

800

1 Đại thành bí kíp 90

30 Rương trang bị xanh

15.000.000 EXP

1000

Tẩy Tuỷ Kinh - 2 (khoá)

Võ Lâm Mật Tịch - 2 (khoá)

40 Rương trang bị xanh

20.000.000 EXP

1500

đang cập nhật

1700

đang cập nhật

2000

đang cập nhật

2500

đang cập nhật

3000

đang cập nhật

3500 đang cập nhật
4000 đang cập nhật
5000 đang cập nhật
6000 đang cập nhật
7000 đang cập nhật
8000 đang cập nhật