TIN TỨC

Sự Kiện - Chung Tay Chống Covid

Sự Kiện - Chung Tay Chống Covid 

Đại dịch COVID - 19 còn được gọi là đại dịch coronavirus, là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2 khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 và đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam dịch Covid - 19 đã nhiều lần bùng phát với những diễn biến hết sức phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau đã làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của đất nước.

Nhưng song song đó, cùng với sự chủ động, kiên quyết của nhà nước trong những đợt đầu bùng phát dịch bệnh và sự nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện phòng chống dịch đã giảm thiểu thiệt hại về người và của đến mức thấp nhất. BQT JxMienPhi.Com xin ra mắt Sự Kiện - Chung Tay Chống Covid với những phần thưởng quý giá gửi đến các đồng đạo võ lâm, đồng thời đề cao hơn nữa tinh thần đoàn kết chống dịch, thực hiện theo chỉ thị 5K của Bộ Y Tế để sớm ngày quét sạch toàn bộ dịch bệnh trên đất nước của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thời Gian:

- Bắt đầu từ: 17:00 ngày 28/05/2021.

- Kết thúc từ: 23:59 ngày 20/06/2021.

- Thoát hết game và chạy Autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.

 

Hình Ảnh Vị Trí

Tương Dương (197 -201)

 

Nguyên liệu và Cách tìm Nguyên liệu:

(*) Nguyên Liệu
 

Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
Túi Nguyên liệu chống COVID train quái Train maps 7x,8x,9x
Khẩu trang Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Nước khủ khuẩn Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Găng Tay Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Mặt Nạ Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Nhiệt Kế Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID  Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Máy Thở Oxy Sử dụng Túi Nguyên liệu chống COVID Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Vaccine Covid

Mua ở NPC Nữ Thương Nhân BLH

1 vạn lượng/lọ

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
Gói Phòng Chống Covid (thường)

Ghép Gói Phòng Chống Covid (thường)

tại NPC Sứ Giả Sự Kiện

EXP: 1.000.000

Tối đa 800 cái

Gói Phòng Chống Covid (Đặc biệt)

Ghép Gói Phòng Chống Covid (Đặc biệt)

tại NPC Sứ Giả Sự Kiện

EXP: 1.500.000

Tối đa 1200 cái

 

Các Thím có thể tìm nguyên liệu (Vaccine Covid ) bằng cách đi hoạt động

Hoạt động  Phần Thưởng 
Tống kim

Trên 3000 điểm tích luỹ : 10 lọ

Trên 5000 điểm tích luỹ: 30 lọ

Vượt Ải: vượt được ải 28: 20 lọ
Phong lăng độ:  qua được bờ bên kia: 20 lọ

 Công Thức ghép Gói Phòng Chống Covid (thường)

 • Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau:
 1. Tử thuỷ tinh
 2. Lam thuỷ tinh
 3. Lục thuỷ tinh
 4. Tinh hồng bảo thạch
 5. Phúc duyện lộ (Đại,Trung,Tiểu)

 Công Thức ghép Gói Phòng Chống Covid (Đặc biệt)

Sẽ Có Hội Nhận Được 1 Trong Các Vật Phẩm Sau:

 1. Tiên thảo lộ
 2. Lễ bao bí kíp 90
 3. Thiên sơn bảo lộ
 4. Tử mẫu lệnh
 5. Phúc duyên lộ (Đại,Trung,Tiểu)
 6. Bàn nhược tâm kinh
 7. LB Phong lăng độ
 8. Tinh hồng bảo thạch
 9. Tử thuỷ tinh
 10. Lam thuỷ tinh
 11. Lục thuỷ tinh
 12. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (1/6)
 13. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (2/6)
 14. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (3/6)
 15. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (4/6)
 16. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (5/6)
 17. Mảnh Vỡ Ô Vân Đạp Tuyết (6/6)

Ghép ngựa Ô Vân Đạp Tuyết: tại đây

 

Thưởng đạt mốc Event Covid

 • Mốc Gói Phòng Chống Covid (thường): nhận 80 triệu EXP.
 • Gói Phòng Chống Covid (Đặc biệt): Nhận 120 Triệu EXP + 30 Rương Trang Bị xanh